Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Готові дипломні та курсові з права


Головна » Файли » Кримінальний процес

Засади кримінального процесуального права, їх система та взаємозв'язок курсова
[ Викачати з сервера (5.0 Kb) ] 2014-11-24, 3:55 PM

Засади кримінального процесуального права, їх система та взаємозв'язок - курсова робота написана та захищена в 2016 р. на основі нового КПК України, перевірена в системі Антиплагіат. 

 

 
 
 
 
 

ЗМІСТ

ВСТУП  3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.

1.1. Поняття та значення засад (принципів) Кримінального процесуального права                6

1.2. Класифікація засад Кримінального процесуального права           9

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ.

2.1. Конституційні принципи в засадах Кримінального процесуального права України         12

2.2. Галузеві (спеціальні) засади кримінального провадження та їх характеристика              19

РОЗДІЛ 3. СИСТЕМНІСТЬ ПРИНЦИПІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ.

3.1. Сутність системності принципів кримінального провадження    24

3.2. Взаємозв’язок принципів кримінального провадження 26

ВИСНОВКИ        32

СПИСОК ДЖЕРЕЛ           34

 

ВАРТІСТЬ РОБОТИ - 50 грн. 

 

 

     

 

ВСТУП

 

Актуальність теми. Плюралізм існуючих наукових позицій, на нашу думку, зумовлений перш за все суб’єктивним характером побудови системи принципів кримінального провадження як правового явища, незважаючи на те, що в основі будь-якої системної конструкції знаходиться об’єктивний зміст. В кримінально-процесуальній теорії робляться спроби дати характеристику переліку принципів кримінально-процесуального права, однак при цьому нерідко не береться до уваги необхідність їх об’єктивної класифікації, врахування взаємодії принципів між собою, їх зв’язку з іншими правовими явищами. Також поза увагою залишається той факт, що принципи кримінального провадження утворюють систему не у вигляді набору елементів, а через зв’язок між цими елементами.

Прийняття нового КПК України слід оцінювати не тільки як виконання нашою країною своїх зобов’язань перед Радою Європи та як процес оновлення застарілого законодавства. Насамперед, це ще один крок у напрямку розбудови України як демократичної, соціальної та правової держави. Таку оцінку новоприйнятий кодекс заслуговує не тільки зі слів представників влади, юридичної науки і практиків. Зокрема, у висновку Венеціанської комісії щодо цього кодексу відмічено, що він зміцнює зафіксовані у більш ранніх проектах наміри відійти від громіздкого, із чисельними повторами, триступеневого кримінального процесу радянського типу, і що у ньому, нехай навіть у занадто складних виразах підкреслюється, що мета проекту Кодексу полягає в переході до більш змагальної моделі кримінального правосуддя.

Незважаючи на окремі дискусійні моменти, які притаманні цьому кодексу, це нормативно-правовий акт правової держави, створений з урахуванням демократичних принципів судочинства. Це свідчить, що вітчизняне кримінальне судочинство, яке регулюється новим КПК України, все більше характеризується як демократичне та справедливе.

У цьому контексті відмітимо, що сьогодні одним із актуальних завдань є впровадження КПК України в практичну діяльність слідчих, прокурорів, судів, що потребує розробки теоретичних положень і практичних рекомендацій по його реалізації. Частиною цього завдання є опрацювання питання безпосередньої здійснення засад кримінального провадження.

Вищезазначеним і зумовлена актуальність обраної теми курсової роботи: «Засади кримінального процесуального права, їх система та взаємозв’язок».

Об’єктом дослідження в роботі є система засад кримінального провадження та правовідносини, пов’язані із реалізацію даних принципів кримінального процесуального права.

Предметом дослідження в роботі є засади кримінального процесуального права, їх система та взаємозв’язок.

Метою роботи є дослідження системи засад кримінального судочинства.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Охарактеризувати поняття та значення засад кримінального процесуального права.

2. Класифікувати принципи Кримінального процесуального права України.

3. Охарактеризувати окремі принципи кримінального провадження.

4. Описати сутність системності принципів кримінального провадження.

У роботі використовувалися такі методи дослідження, як: методи логічного і якісного аналізу, методи системного аналізу, синтезу, спеціально-юридичний метод та ін.

Структура роботи. Робота складається з вступу, трьох розділів основної частини з підрозділами, висновків, списку використаних джерел.

Інформаційною базою є наукові публікації, монографічні видання, підручники вітчизняних і закордонних вчених, коментовані кодекси, нормативно-законодавчі акти України.

 

 

Категорія: Кримінальний процес | Додав: advocate
Переглядів: 977 | Завантажень: 22 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

МЕНЮ

Галузі права

Теорія держави і права [49]
Дипломні і курсові з Теорії держави і права
Конституційне право [61]
Дипломні і курсові з конституційного права
Історія держави та права [11]
Дипломні та курсові з Історії держави та права зарубіжних країн та України
Кримінальне право [107]
Дипломні та курсові з кримінального права
Цивільне право [96]
Дипломні та курсові з цивільного права
Кримінальний процес [121]
Дипломні і курсові з кримінального процесу
Цивільний процес [46]
Дипломні і курсові з цивільного процесу
Господарське право і процес [55]
Курсові та дипломні з господарського права
Податкове право [23]
Дипломні і курсові з податкового права
Адміністративне право [55]
Курсові та дипломні з адміністративного права
Сімейне право [18]
Дипломні та курсові з Сімейного права України
Трудове право [34]
Дипломні та курсові з Трудового права України
Фінансове право [32]
Дипломні та курсові з Фінансового права України
Зобов'язальне право [20]
Дипломні та курсові з Зобов'язального права
Міжнародне право [22]
Дипломні та курсові з Міжнародного права
Земельне право [20]
Дипломні та курсові з земельного права
Криміналістика [32]
Дипломні та курсові роботи з Криміналістики
Інші правові дисципліни [83]
Дипломні та курсові з інших правових дисциплін: Криміналістика, Кримінологія та ін.
Інші дисципліни [558]
Курсові та дипломні з інших дисциплін


Дисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984