Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Готові дипломні та курсові з права


Головна » Файли » Кримінальний процес

Курсова: Процесуальне керівництво прокурора під час досудового розслідування
[ Викачати з сервера (5.0 Kb) ] 2013-11-18, 2:58 PM

Курсова: Процесуальне керівництво прокурора під час досудового розслідування

курсова робота  написана та захищена в 2016 р. 

 

 
ЗМІСТ

ВСТУП  3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КЕРІВНИЦТВА ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ         6

РОЗДІЛ 2. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОННОСТІ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА                16

РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІДНОСИНИ ПРОКУРОРА З СЛІДЧИМ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ               22

ВИСНОВКИ        28

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ      31

 

ВАРТІСТЬ РОБОТИ - 50 грн. 

 

 

     

 

ВСТУП

 

Актуальність теми. Діючи в найгострішій сфері соціальної практики, органи досудового розслідування зобов’язані чітко і неухильно виконувати всі вимоги кримінально-процесуального закону і провадити розслідування кримінальної справи у суворій відповідності з ними. Детальна регламентація слідчого процесу і точне виконання слідчим усіх процесуальних вимог гарантують правильне встановлення фактичних обставин справи та прийняття по ній законного і обґрунтованого рішення. З метою уникнення будь-яких порушень цих вимог, свавілля та суб’єктивізму при розслідуванні справи встановлено жорсткий прокурорський нагляд за законністю кожної виконаної слідчої дії та законністю кожного прийнятого слідчим рішення.

Але самий факт забезпечення законності при розслідуванні кримінальної справи ще не гарантує її повного і якісного розслідування, тому суди повертали чимало справ для проведення додаткового розслідування. У зв’язку з прийняттям нового КПК України, що ліквідував архаїчний кримінально-процесуальний інститут додаткового розслідування, гостро постало питання про необхідність забезпечення не тільки законного, а й якісного розслідування кримінальної справи під час досудового провадження. Виконання цього відповідального завдання ст. 36 КПК України покладає на наглядаючого прокурора, наділяючи його функцією процесуального керівництва досудовим розслідуванням. Поза тим, законодавець окремо не виділяє повноважень, за допомогою яких прокурор реалізує цю функцію, вважаючи, що будь-яке із повноважень прокурора, визначених ч. 2 ст. 36 КПК України, може бути використаним для здійснення функції процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

Проблемами прокурорського керівництва досудовим розслідуванням займалося багато видатних зарубіжних та вітчизняних вчених – юристів, які зробили важливий внесок у теорію та практику застосування кримінально-процесуальних і оперативно-розшукових дій, в удосконалення керівництва прокурора за здійсненням досудового слідства. Це, перш за все, К. В. Антонов, О.М. Бандурка, І.П. Козаченко, М.Й. Курочка, С.М. Піскун, В.М. Тертишник, О.В. Федосова та інші.

Аналіз численних праць вітчизняних авторів та прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України спонукає комплексно розглянути існуючі на сьогодні проблеми процесуального керівництва прокурором стадії досудового розслідування кримінальної справи. Вищезазначеним і зумовлена актуальність обраної теми курсової роботи: «Процесуальне керівництво прокурора під час досудового розслідування».

Об’єктом дослідження в роботі є кримінально-процесуальні правовідносини слідчого та прокурора під час здійснення досудового слідства.

Предметом дослідження в роботі є процесуальне керівництво прокурора під час досудового розслідування.

Метою роботи є дослідження повноважень прокурора в сфері здійснення процесуального керівництва досудовим слідством.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Охарактеризувати сутність процесуального керівництва прокурора під час досудового розслідування.

2. Дослідити повноваження прокурора в сфері здійснення нагляду за дотриманням законності під час здійснення досудового слідства.

3. Описати кримінально-процесуальні правовідносини прокурора з сдідчим на стадії досудового розслідування.

4. Охарактеризувати нормативно-правову базу, що регулює повноваження прокурора в сфері здійснення керівництва досудовим слідством.

У роботі використовувалися наступні методи дослідження: методи логічного і якісного аналізу, методи системного аналізу, синтезу, спеціально-юридичний метод, порівняльно-правовий метод та ін.

Робота складається з вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Інформаційною базою є наукові публікації, монографічні видання, підручники вітчизняних і закордонних вчених, чинне та перспективне кримінально-процесуальне законодавство України.

 

 

 

 

Категорія: Кримінальний процес | Додав: advocate
Переглядів: 827 | Завантажень: 37 | Рейтинг: 5.0/5
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

МЕНЮ

Галузі права

Теорія держави і права [49]
Дипломні і курсові з Теорії держави і права
Конституційне право [61]
Дипломні і курсові з конституційного права
Історія держави та права [11]
Дипломні та курсові з Історії держави та права зарубіжних країн та України
Кримінальне право [107]
Дипломні та курсові з кримінального права
Цивільне право [96]
Дипломні та курсові з цивільного права
Кримінальний процес [121]
Дипломні і курсові з кримінального процесу
Цивільний процес [46]
Дипломні і курсові з цивільного процесу
Господарське право і процес [55]
Курсові та дипломні з господарського права
Податкове право [23]
Дипломні і курсові з податкового права
Адміністративне право [55]
Курсові та дипломні з адміністративного права
Сімейне право [18]
Дипломні та курсові з Сімейного права України
Трудове право [34]
Дипломні та курсові з Трудового права України
Фінансове право [32]
Дипломні та курсові з Фінансового права України
Зобов'язальне право [20]
Дипломні та курсові з Зобов'язального права
Міжнародне право [22]
Дипломні та курсові з Міжнародного права
Земельне право [20]
Дипломні та курсові з земельного права
Криміналістика [32]
Дипломні та курсові роботи з Криміналістики
Інші правові дисципліни [83]
Дипломні та курсові з інших правових дисциплін: Криміналістика, Кримінологія та ін.
Інші дисципліни [558]
Курсові та дипломні з інших дисциплін


Дисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984