Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Готові дипломні та курсові з права


Головна » Файли » Інші дисципліни

Курсова: Формування платіжного балансу України, його структура та характеристика
[ Викачати з сервера (5.0 Kb) ] 2016-01-05, 3:32 PM

Курсова: Формування платіжного балансу України, його структура та характеристика

курсова робота  написана та захищена в 2016 р. 

ЗМІСТ

ВСТУП...................................................................................................... 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА АНАЛІЗУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ КРАЇНИ.

1.1. Економічний зміст платіжного балансу.................................................. 5

1.2. Структура платіжного балансу............................................................... 8

1.3. Фактори, що впливають на платіжний баланс...................................... 12

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ.

2.1. Оцінка стану платіжного балансу України........................................... 15

2.2. Характеристика рахунку поточних операцій....................................... 19

2.3. Оцінка фінансової частини платіжного балансу................................... 22

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ.

3.1. Заходи щодо поліпшення зовнішньоторговельного обороту України 27

3.2. Ефективність використання фінансових інструментів платіжного балансу України....................................... 30

3.2. Напрямки вирішення проблем пасивного сальдо поточних операцій в Україні у звязку з економічною кризою....................................................................... 34

ВИСНОВКИ.............................................................................................. 41

СПИСОК ДЖЕРЕЛ.................................................................................. 43

ДОДАТКИ................................................................................................. 46

 

ВАРТІСТЬ РОБОТИ - 50 грн. 

 

 

ВСТУП

Актуальність теми. Платіжний баланс є важливим показником економічного розвитку в усіх країнах. Він відображає, наскільки країна технічно розвинена і конкурентоспроможна на світовому ринку. Необхідними умовами наявності рівноважного стану національної економіки (макроекономічної рівноваги) є прийнятні рівні основних макроекономічних показників (ВВП, інфляція та обмінний курс). Достатніми умовами макроекономічної рівноваги можна вважати проведення на основі стратегічної економічної політики держави структурних реформ, спрямованих на підвищення ефективності економічних відносин у національній економіці та, як наслідок, забезпечення стійкості рівноважного стану.

Прийняття Закону України «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року» призвело до встановлення додаткового імпортного збору задля стабілізації платіжного балансу України, що свідчить про вкрай негативний його стан на сьогоднішній день. Дослідженню проблем платіжного балансу присвячені праці таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як О. Анісімова, С. Боринець, О. Сунцова А. Шкляр та інші. Незважаючи на зазначені праці, особливості формування платіжного балансу України, його структура та характеристика залишаються малодослідженими. Зазначеним і зумовлена актуальність обраної теми курсової роботи: «Формування платіжного балансу України, його структура та характеристика».

Метою роботи є дослідження сучасного стану платіжного балансу України та розробка напрямів його покращення.

Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1. Охарактеризувати економічний зміст та структуру платіжного балансу.

2. Показати фактори, впливають на платіжний баланс.

3. Проаналізувати сучасний стан платіжного балансу України, охарактеризувати рахунок поточних операцій та фінансову частину платіжного балансу.

4. Запропонувати напрями поліпшення зовнішньоторговельного обороту України.

Об’єктом дослідження в роботі є фінансові відносини в сфері формування платіжного балансу України.

Предметом дослідження в роботі є формування платіжного балансу України, його структура та характеристика.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склала сукупність методів наукового пізнання, основним з яких є діалектичний метод. У процесі дослідження було використано загальнонаукові методи пізнання: історичний, системно-структурний, формально-логічні, а також статистичні методи збору, узагальнення та аналізу інформації, що дало можливість отримати найбільш повну інформацію про явище, яке вивчається, та здійснити обґрунтування нових положень, теоретичних висновків, пропозицій і практичних рекомендацій.

Структура роботи зумовлена як метою і завданнями курсової, логікою дослідження теми й складається з вступу, трьох розділів основної частини з підрозділами, висновків та списку використаної літератури та додатків.

Категорія: Інші дисципліни | Додав: advocate
Переглядів: 310 | Завантажень: 5 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:

МЕНЮ

Галузі права

Теорія держави і права [49]
Дипломні і курсові з Теорії держави і права
Конституційне право [61]
Дипломні і курсові з конституційного права
Історія держави та права [11]
Дипломні та курсові з Історії держави та права зарубіжних країн та України
Кримінальне право [107]
Дипломні та курсові з кримінального права
Цивільне право [96]
Дипломні та курсові з цивільного права
Кримінальний процес [121]
Дипломні і курсові з кримінального процесу
Цивільний процес [46]
Дипломні і курсові з цивільного процесу
Господарське право і процес [55]
Курсові та дипломні з господарського права
Податкове право [23]
Дипломні і курсові з податкового права
Адміністративне право [55]
Курсові та дипломні з адміністративного права
Сімейне право [18]
Дипломні та курсові з Сімейного права України
Трудове право [34]
Дипломні та курсові з Трудового права України
Фінансове право [32]
Дипломні та курсові з Фінансового права України
Зобов'язальне право [20]
Дипломні та курсові з Зобов'язального права
Міжнародне право [22]
Дипломні та курсові з Міжнародного права
Земельне право [19]
Дипломні та курсові з земельного права
Криміналістика [32]
Дипломні та курсові роботи з Криміналістики
Інші правові дисципліни [83]
Дипломні та курсові з інших правових дисциплін: Криміналістика, Кримінологія та ін.
Інші дисципліни [558]
Курсові та дипломні з інших дисциплін


Дисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984