Дипломные, курсовые по праву от юристов
       і | і

Курсові роботи з кримінального процесу


Список курсових робіт з кримінального процесуального права (кримінального провадження) написаних згідно нового КПК України


ТЕМИ КУРСОВИХ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


► Типи, форми і види кримінального процесу

► Загальна характеристика розшукової форми кримінального процесу

► Кримінально-процесуальні функції.

► Кримінально-процесуальний закон України (кримінально-процесуальне законодавство)

► Кримінально-процесуальні норми

Відшкодування шкоди в кримінальному провадженні

► Строки у кримінальному провадженні

► Звільнення від кримінальної відповідальності.  

► Засади кримінального процесуального права, їх система та взаємозв'язок.

► Міжгалузеві засади кримінального провадження.

► Забезпечення особистої недоторканності, недоторканності житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні.

► Змагальність і диспозитивність у кримінальному провадженні.  

► Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості як загальна засада кримінального судочинства

► Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини в кримінальному провадженні.

► Засада незалежності суддів і підкорення їх лише закону.

► Охорона і захист публічного інтересу у кримінальному провадженні.

► Захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного у кримінальному процесі

► Інститут імунітету у кримінальному провадженні.

► Органи досудового розслідування та їх повноваження.

Слідчий органу досудового розслідування як суб'єкт кримінального провадження.  

► Cлідчий в кримінальному процесі: завдання, повноваження.

► Кримінально-процесуальна діяльність слідчих і оперативних підрозділів

Процесуальні повноваження керівника органу прокуратури під час досудового розслідування

Прокурор у кримінальному провадженні

► Процесуальне керівництво прокурора під час досудового розслідування.

Захисник у кримінальному провадженні

Процесуальний статус захисника у кримінальному провадженні

► Підозрюваний у кримінальному процесі

 Потерпілий та його представник в кримінальному процесі.  

► Процесуальний статус потерпілого у кримінальному провадженні

► Процесуальний статус свідка у кримінальному провадженні.

► Слідчий суддя і його роль у забезпеченні охорони прав і свобод учасників кримінального провадження

► Процесуальний статус слідчого судді

Процес доказування у кримінальному провадженні та його елементи.

► Предмет і межі доказування у кримінальному провадженні.

► Критерії оцінки доказів у кримінальному провадженні.

► Поняття і класифікація доказів у кримінальному провадженні

► Допустимість і недопустимість доказів у кримінальному провадженні

► Документи як джерело доказів у кримінальному провадженні

► Поняття і види допиту в кримінальному провадженні.  

► Допит: порядок проведення та фіксування під час досудового розслідування. Особливості допиту окремих категорій осіб

► Показання як джерело доказів в кримінальному провадженні

► Призначення і проведення судової експертизи в кримінальному провадженні

► Висновок експерта у кримінальному провадженні

► Речові докази в кримінальному провадженні

► Порядок проведення ексгумації трупа та слідчих дій, пов'язаних із ексгумованим тілом.

► Запобіжні заходи та їх застосування під час досудового розслідування.

► Арешт майна у кримінальному провадженні

► Затримання особи як запобіжний захід

► Затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення.

► Затримання особи уповноваженою службовою особою.

► Затримання особи як окремий захід забезпечення кримінального провадження (ДИПЛОМНА)

► Тримання під вартою під час досудового розслідування

► Негласні слідчі (розшукові) дії та порядок використання їх результатів у доказуванні.

► Підстави для проведення негласних (слідчих) розшукових дій та особливості їх фіксації.

► Фіксація результатів огляду місця події як слідчої розшукої дії

► Стадії кримінального процесу (провадження).

► Строки досудового розслідування та порядок їх продовження

► Підслідність слідчих органів в кримінальному провадженні.

► Досудове розслідування як стадія кримінального провадження.

► Досудове слідство злочинів

► Початок досудового розслідування

► Сутність, значення та наслідки зупинення досудового розслідування.

► Зупинення досудового розслідування.

► Закінчення досудового розслідування.

► Досудове розслідування щодо неповнолітніх.

► Оскарження рішень, дій і бездіяльності органів досудового розслідування

► Досудове розслідування кримінальних проступків.

► Судовий контроль у досудовому кримінальному провадженні

► Провадження дізнання кримінальних проступків

► Судовий розгляд у кримінальному провадженні

► Межі судового розгляду у кримінальному провадженні

► Підготовче провадження у кримінальному процесі

► Вирок як акт правосуддя

► Вирок суду у кримінальному провадженні.

► Виконання судових рішень у кримінальному провадженні

► Виконання покарання у вигляді арешту

► Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним (обвинуваченим).

► Закриття кримінального провадження.

► Закриття кримінального провадження судом.

► Провадження з перегляду судових рішень в кримінальному процесі

► Відновлення втрачених матеріалів у кримінальному провадженні.

► Екстрадиція у кримінальному провадженні.

► Кримінальне провадження щодо неповнолітніх.

► Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення

► Кримінально-процесуальна відповідальність

► Пі

► Пі

 

МЕНЮДисертації, дипломні та курсові роботи по праву, вирішення задач з права від професійних юристів тел.:0971949984